Transfero abonimin tuaj në një pajisje tjetër.    Mundësi e transferimit të abonimit (shërbimit tonë) nga pajisja e tanishme ku jeni të abonuar në një pajisje tjetër të re me të dhëna të reja. 

    Nëse dëshironi të transferoni abonimin, atëherë mbushni hapsirat e nevojshme me të dhëna në të, mandej shtypni butonin Paraqite Kërkesën për të dërguar kërkesën tek ne. 
    Ju duhet të prisni pak kohë derisa të ju përgjigjemi në Email rreth kësaj kërkese.

    Vërejtje: Transferimi i abonimit është i disponueshëm vetëm për klientët të cilët janë të abonuar në Pakot: VIP dhe Premium, kurse për pakon Family nuk është i disponueshëm ky opsion për momentin.