• Këtu, ju mund të raportoni për ndonjë defekt apo problem në kanalet tona. 

  Shënoni të dhënat e nevojshme në hapsirat përkatëse dhe agjentat e sektori ynë teknik do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do e rregulloje problemin. 

 • Vërejtje: Nganjëherë, ka raste kur një kanal nuk është funksional për një kohë të caktuar për shkak të punimeve apo problemeve teknike nga ana jonë. Andaj ne ju preferojmë të prisni disa minuta deri në pak orë para se ta raportoni atë, e nëse ende vazhdon ai problem, mesiguri se ne ende nuk jemi njoftuar për këtë problem andaj ju inkurajojmë ta raportoni atë.

 • Vërejtje: Nëse një kanal ka ngecje herë pas here dhe interneti juaj nuk është stabil, atëherë atij kanali i nevojitet Internet më i lartë dhe më stabil.

 • Vërejtje: Për klientët e abonuar para 01 Nëntorit 2023, për raportimin e ndonjë kanali me defekt, duhet të na kontaktoni përmes kanaleve të komunikimit:
  Viber/WhatsApp/Telegram: +381631980467
  Email: [email protected]
  LiveChat apo Mesazheve brenda llogarisë.

Raportoni për një kanal Jo-Funksional

Këtu, ju mund të raportoni për ndonjë defekt apo problem në kanalet tona. 

Shënoni të dhënat e nevojshme në hapsirat përkatëse dhe agjentat e sektori ynë teknik do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do e rregulloje problemin. 

Vërejtje: Nganjëherë, ka raste kur një kanal nuk është funksional për një kohë të caktuar për shkak të punimeve apo problemeve teknike nga ana jonë. Andaj ne ju preferojmë të prisni disa minuta deri në pak orë para se ta raportoni atë, e nëse ende vazhdon ai problem, mesiguri se ne ende nuk jemi njoftuar për këtë problem andaj ju inkurajojmë ta raportoni atë.

Vërejtje: Nëse një kanal ka ngecje herë pas here dhe interneti juaj nuk është stabil, atëherë atij kanali i nevojitet Internet më i lartë dhe më stabil.

Vërejtje: Për klientët e abonuar para 01 Nëntorit 2023, për raportimin e ndonjë kanali me defekt, duhet të na kontaktoni përmes kanaleve të komunikimit:
Viber/WhatsApp/Telegram: +381631980467
Email: [email protected]
LiveChat apo Mesazheve brenda llogarisë.