Raportoni për një kanal Jo-Funksional
Këtu mund të raportoni një nga kanalet tona të pakove: VIP, Premium dhe Family, i cili ju shfaq ndonjë problem dhe nuk ju funksionon. 

Shkruani të dhënat e nevojshme në hapsirat përkatëse dhe agjentat e sektori ynë do ta shqyrtojë kërkesën tuaj dhe do të marrë për këtë problem. 

Vërejtje: Nganjëherë ka raste kur një kanal nuk është funksional për një kohë të caktuar për shkak të punimeve apo problemeve teknike nga ana jonë. Andaj ne ju preferojmë të prisni një kohë prej 24 – 36 orë para se ta raportoni atë, e nëse ende vazhdon ai problem, mesiguri se ne ende nuk jemi njoftuar këtë problem dhe ju kishim preferuar ta raportoni atë.

Vërejtje: Nëse një kanal ka ngecje herë pas here dhe interneti juaj nuk është stabil, atëherë atij kanali i nevojitet Internet më i lartë dhe më stabil, prandaj nuk është se nuk funksionon fare.